Frühlings- und Herbstsemester

2020

14. September 2020

Vorlesungsbeginn HS 2020

Vorlesungsbeginn Frühlingssemester
29. Sep. - 30. Sep. 2020

HSG Career Days (FMCG)

Mehr erfahren
Mehr erfahren
05. Okt. - 16. Okt. 2020

HSG Banking Days

Mehr erfahren
Mehr erfahren
26. Okt. - 08. Nov. 2020

Semester-Break HS 2020

Semester-Break (Ferien) Herbstsemester
14. Dez. - 19. Feb. 2021

Ende Vorlesungszeit / Prüfungen HS 2020

Ende Vorlesungszeit / Prüfungen Herbstsemester